Garantievoorwaarden

Vijftien jaar beperkte garantie geld vanaf de datum van aankoop, wanneer dit product is geïnstalleerd volgens de geldige installatie-instructie van de fabrikant. SwissDeck Europe zal producten vervangen als het product wordt geleverd met gebreken of de delen zal vervangen als het deel een resultaat van gebruik van gebrekkige materialen of foutieve productie. De SwissDeck beperkte garantie is alleen van toepassing als aan alle eisen voldaan worden. Garanties worden alleen in behandeling genomen als het bewijs van aankoop wordt ontvangen door

SwissDeck Europe binnen de garantie periode. SwissDeck beperkte garantie is niet van toepassing op:

1. Alle kosten voor telefonische hulp of bezoeken ter plaatse.
2. Schade als gevolg van niet juiste behandeling of het vervoeren van de producten, of per toeval beschadigde producten door: misbruik, brand, waterschade, onjuiste installatie, overmacht, verwaarlozing, corrosie, moedwillige beschadigingen.
3. Kosten voor transport om producten te vervangen of de kosten voor transport om producten met gebreken terug te nemen.
4. Reparaties of vervanging wanneer de SwissDeck producten anders dan in een normaal privé omgeving word geplaatst zoals in een commerciële milieu wordt gebruikt of wanneer de producten niet volgens de
richtlijnen van SwissDeck worden gebruikt of geïnstalleerd.
5. Uiterlijke schade met inbegrip van vlekken of verkleuring die niet het structuur of de functionele vermogen van het product beïnvloed.
6. Het vervangen van SwissDeck producten buiten het land van aankoop.
7. Reis- en transportkosten .
8. Loonkosten die uitvloeien voor plaatsing of vervanging .
9. Beschadigingen aan oppervlakten door chemische interactie.
10. Schade als gevolg van het nalaten om de tegelvloer te installeren volgens de installatie instructie.
11. Schade die door, schimmel, logen of bacteriën wordt veroorzaakt.
12. De schade die uitvloeit door ongepast gebruik.
13. Schade aan de bestaande (onder)vloer die ontstaat door tijdelijk of permanent gebruik van de SwissDeck vloertegels.
14. Schade die ontstaat door overmatige UV-straling.
15. Schade die ontstaat door bovenmatige vochtigheid, alkalische en hydrostatische schade van de ondervloer. 16. Schade die ontstaat door ondeugdelijke installatie.

DISCLAIMER

CONSUMENTEN HEBBEN WETTELIJKE RECHTEN KRACHTENS DE GELDENDE NATIONALE WETGEVING. DEZE BEPERKTE GARANTIE DOET GEEN AFBREUK AAN DEZE RECHTEN. SWISSDECK EUROPE KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT GEBREKEN DIE VEROORZAAKT ZIJN DOOR FABRICAGEFOUTEN OF GEBREKKIG MATERIAAL. Hiertoe behoren tevens arbeidskosten of andere kosten die verband houden met het verwijderen van originele Producten of het installeren van vervangende Producten. Het is derden niet toegestaan deze garantie aan te passen of uit te breiden of iets toe te voegen aan de garantie. Indien er toch sprake is van voornoemde, is SwissDeck Europe daaraan niet gebonden. Alle garanties, voorwaarden, verplichtingen en aansprakelijkheden, behalve die welke door SwissDeck Europe worden genoemd, zijn uitgesloten. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze garantie worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze garantie zullen exclusief worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland. Deze beperkte garantie is niet buiten de Europese landen van toepassing. Contacteer uw erkende handelaar om te bepalen als een andere garantie van toepassing is.

Floordesigner

Ontwerp uw eigen vloer online, en ontvang het ontwerp met de benodigde tegels per e-mail.

Ontwerp uw vloer
Online
Download in de
App Store

Webshop

Alle Swissdeck tegels, accesoires en kant en klare pakketten zijn online te bestellen in de webshop.

Bestel eenvoudig online
Naar de webshop

Bekijk de catalogus

Bekijk onze catalogus online
of bestel hier een gratis exemplaar.

Bekijk de catalogusCatalogus downloaden

© 2024 SwissDeck Europe
Webontwikkeling: m&m web-it